Menu Sluiten

Uitstroom

Na de Ponderosa, kunnen jongeren hun eigen unieke pad op verschillende manieren continueren. Soms keert een jongere weer – gedeeltelijk of geheel – terug naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Voor jongeren die willen uitstromen naar vervolgonderwijs bieden we begeleiding bij het halen van een diploma via staatsexamens en/of in samenwerking met het reguliere (volwassenen-)onderwijs of bijv. door middel van een toelatingsprocedure. Ook zijn er jongeren die werk vinden in een organisatie of bedrijf. Anderen stromen uit met een zelf gecreëerd project / initiatief als zelfstandig ondernemer.

Jongeren bereiden zich vanuit de Ponderosa voor op audities en toelatingseisen voor een vervolgopleiding.

Inmiddels heeft 1 jongere met staatsexamens haar VWO diploma behaald, heeft een jongere  staatsexamencertificaten VWO gehaald en is bezig dit jaar een diploma VWO behalen, zijn er jongeren het reguliere onderwijssysteem (weer) ingestroomd en is er iemand middels een toelatingsexamen doorgestroomd naar een vervolgopleiding (MBO).