Menu Sluiten

Duurzaam Leren

“Duurzaam Leren” volgt en verbindt de spontane leerprocessen van mensen in natuurlijke leefgemeenschappen.

Aandacht voor emotionele ontwikkeling en het natuurlijke wezen brengt de jongere thuis bij zichzelf. Het schept zelfvertrouwen en krachtige bewegingen vanuit een gekende en erkende belevingswereld van het kind als individueel mens.

Aandacht voor sociale ontwikkeling verbindt de jongere met de ander. Het voedt empathische vaardigheden en de impulsieve wil tot leren van de ander. Dit brengt het kind in een verrijkte leeromgeving waar ruimte en diversiteit aanzetten tot natuurlijke sociale betrokkenheid en ontwikkeling.

Aandacht voor ecologische ontwikkeling verbindt de jongere met de natuurlijke wereld binnen een historische context. Het voedt het vitale besef van toebehoren aan een gemeenschap. Het stimuleert de vaardigheden om waar te nemen en te begrijpen hoe de verschillende aspecten van een levend systeem werken en in relatie tot elkaar en het groter geheel bestaan. In de levende eenheid die de leergemeenschap wil zijn – met een eigen sociaal-culturele en economische dynamiek – leidt dit tot beweging door inspiratie, zinvolheid en verantwoordelijkheid.

Wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer laten zien dat een natuurlijke leeromgeving de performance van leerlingen positief beïnvloedt. Duurzaam leren bevordert de betrokkenheid van begeleiders en leerlingen door middel van hands-on, ervaringsgericht en contextueel leren in de natuurlijke wereld en gemeenschap.