Menu Sluiten

Ecologische Pedagogiek

Op de Ponderosa volgen we een pedagogie waarin inzicht in de organisatieprincipes die ecosystemen hebben ontwikkeld om het leven in stand te houden centraal staat. Een pedagogie die streeft naar leerervaring in de echte wereld, gericht op het overwinnen van een toenemende vervreemding van de natuur en het aankweken van plaatsbesef. Dit alles op basis van een rijke leeromgeving waarbinnen de jongeren weer vertrouwd raken met de fundamentele grondbeginselen van het leven.

“Ecologische Pedagogie” wordt door het Unesco Institute of Education gedefinieerd als een benadering die onderwijs terugbrengt binnen de culturele tradities en natuurlijke omgevingen van gemeenschappen, als alternatief voor de gespecialiseerde instituten, i.e. scholen.  Op de Ponderosa vertalen we  natuurlijke patronen en principes die ten grondslag liggen aan de instandhouding van ecosystemen naar de realiteit; dit proces is intuïtief, aards en praktisch. We baseren ons o.a. op de ‘systeem theorie’ zoals beschreven door de Oostenrijks-Amerikaanse natuurkundige Fritjof Capra, die het denken in termen van relaties, patronen en context als cruciaal beschouwd voor het begrijpen van levende systemen – levende organismen, sociale systemen, of ecosystemen.  Ten behoeve van verspreiding en consolidatie van de ecologische pedagogie, doen we onderzoek op internationaal niveau en ondersteunen initiatieven elders in de wereld.