Menu Close

4 fasen van ontwikkeling

Op basis van ervaring en kennis van signaleerden we de afgelopen jaren vier min of meer te onderscheiden fasen waar elke jongere in elk geval door heen gaat. Juist door het unieke karakter van deze doelgroep lopen de fasen echter vaak simultaan en/of herhalen zich.

Eerste fase: sense of place and belonging – towards ecological intelligence

Tweede fase: sense of relationships, interdependency & interaction – towards social-empathic intelligence

Derde fase: sense of self-regulated organization and development – towards emotional intelligence

Vierde fase: sense of learning, memorizing, differentiating and exchanging knowledge – towards cognitive intelligence