Menu Close

Zorg

De Ponderosa is als een mini-maatschappij waar het dagelijkse ritme en de bedrijvigheid een natuurlijke omgeving vormen waarin de jongeren zich stap voor stap thuis gaan voelen. Ze ervaren een vrije en creatieve ambiance waar tijd en ruimte is voor de bewustwording van waarden, eigenschappen, kwaliteiten en interesses. De gemeenschappelijke context nodigt uit tot het herkennen en ontwikkelen van eigenwaarde, vertrouwen en sociaal-emotioneel bewustzijn. De diversiteit van de plek daagt uit tot het maken van een eigen plek te midden van een zo snel veranderende maatschappij. Concrete doelen ontstaan vanuit de levendige bedrijvigheid die de basis van de gemeenschap vormt. We leven en werken in een ontspannen sfeer waarin de jongere zich veilig kan voelen. Eenvoud, ruimte en verbinding zijn de spil van de plek en de gemeenschap.

Met de inherente structuur op de Ponderosa omzeilen we tijdsdruk, faalangst en negatieve associaties die veel jongeren in vroegere settingen hebben opgebouwd. We bieden ruimte, tijd en geduld binnen een veilige en huiselijke setting, waar jongeren kunnen aarden, een gevoel van toebehoren kunnen ontwikkelen en positieve associaties kunnen opbouwen. Zo worden ze gestimuleerd om op zinvolle wijze hun persoonlijkheid en leerbare intelligenties – emotioneel, sociaal en cognitief – te ontplooien en vorm te geven. Dit binnen hun eigen ritme en tempo en met aandacht voor individuele mogelijkheden en wensen.

Zorg/groepsbegeleiding

De zorg bestaat uit een dynamisch programma van ritmische ervaringen en activiteiten, individuele begeleiding en leer- en onderwijsbegeleiding. Spel, tuinieren, dierverzorging, zang en muziek, theater, houtbewerking, land-art, voedselteelt, kruidenverwerking en ambachtskunsten zijn dagelijkse bezigheden op de Ponderosa. Maar ook het vinden en koesteren van een eigen plek of ‘zo maar’ stil zijn dichtbij alles met alles. Hierdoor komen de jongeren instinctief  ‘in beweging’. Ze verbinden zich met zichzelf en met de omgeving en vinden daarin hun natuurlijke ritme en intuïtie terug; weerstanden worden doorbroken en talenten en vaardigheden komen tot leven.

Individuele begeleiding

Elke jongere heeft een persoonlijke mentor die hem/haar, waar en wanneer nodig, begeleidt in het overwinnen van obstakels en het aangaan van waardevolle stappen op weg naar een veerkrachtige ontwikkeling.

Begeleid wonen

Soms zijn de spanningen thuis zo hoog of is de geschiedenis zo complex geworden, dat het voor de ontwikkeling van een jongere en het gezin beter is om ergens anders te wonen. Bij Ponderosa is plek voor een aantal van deze jongeren. Door deel te zijn van de gemeenschap en ontdekken dat als je bijdraagt aan de groep en de plek, deze ook voor jou zorgen, kan een helende ervaring zijn, patronen doorbreken en (genoeg) ruimte maken voor weer in beweging te kunnen komen.

Onderwijsbegeleiding

Wanneer een jongere voldoende veiligheid en vertrouwen ervaart, kan er – weer – behoefte ontstaan aan het volgen van onderwijs. We bieden naar behoefte leer- en examenbegeleiding aan.