Menu Sluiten

Jongeren

De Ponderosa biedt zorg en onderwijs aan jongeren (13-23) die binnen het reguliere zorg- en onderwijssysteem zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen en leren: ze zijn hoogbegaafd, hooggevoelig en/of beschikken over een bijzonder ontwikkelingspotentieel. Kleinschaligheid, ruimte en tijd, natuur en creativiteit en een dynamische, op waarden gebaseerde omgeving, scheppen de voorwaarden voor veiligheid en inspiratie voor de ontwikkeling van veerkracht en talenten.

Op de Ponderosa zijn onderwijs en zorg, kunst en wetenschap, technologie en ondernemerschap geïntegreerd als een inspirerend project binnen een levendige omgeving: een zorg- en onderwijsgemeenschap waarin een jongere zich natuurlijk kan ontwikkelen. Het is een leef-leer-omgeving gevormd door een dynamisch ecosysteem, waar begeleiders vanuit ecologisch perspectief de jongeren observeren en vanuit een emancipatorisch mensbeeld benaderen, waar samen gecreëerd wordt om te  groeien en veranderen, waar de dynamische balans de natuurlijk staat van zijn is, zodat talenten ontdekt en ontwikkeld worden, veerkracht ontstaat en ieder vanuit diversiteit  optimaal zijn eigen bijdrage kan leveren aan de samenleving.

De Ponderosa is een plek gebleken voor met name jongeren, die door een eigen manier van denken en doen, moeilijk passen in een statische samenleving gebaseerd op gestandaardiseerde verwachtingen en resultaten. Ze denken en leren anders en/of hebben een bijzonder ontwikkelingspotentieel. Niet zelden laten ze een disharmonisch (intelligentie)profiel zien, zijn ze uitermate gevoelig voor hun omgeving en gedijen nauwelijks in drukke en massale contexten. Veelal hebben ze jaar in jaar uit het gevoel gehad dat ze niet voldeden en zijn ze gewezen op datgene wat ze niet kunnen. Dit leidt in veel gevallen tot de ontwikkeling van structurele onzekerheden en angsten.

Met een vaak sterk wisselend gedragsbeeld zijn het jongeren die floreren binnen een dynamische omgeving met natuurlijke, niet-opgelegde ritmes en structuren. De zorg voor het groepsproces en de ruimte voor individuele afstemming maken dat deze jongeren na verloop van tijd hun eigenheid laten zien en een kans krijgen om uit te groeien tot veerkrachtige en ruimdenkende mensen met een natuurlijk potentieel tot zelfontwikkeling en aanpassing en met de moed om te veranderen.

Wij zien het ontwikkelingsproces als een doorlopende weg en vinden het van groot belang dat de jongeren ook na hun achttiende door kunnen gaan met het vormgeven van hun eigen leerweg. Wij maken daarom geen onderscheid tussen  de voortgezet onderwijs (vo) leeftijd en de periode/levensfase daarna en hebben een eigen visie op de begrippen ‘school’ en ‘zorg’.


“Hij ontdekte een verrassende parallel tussen hoogbegaafden en kunstenaars. Beiden kunnen zich vaak pas ontplooien als er aan soms wonderlijke voorwaarden wordt voldaan. Inspiratie en motivatie blijken belangrijker factoren dan kennis en kunde.”

Uit: Hoogbegaafden aan het werk; Noks Nauta en Frans Corte; TBV 10, nr. 11, nov. 2002.