Menu Sluiten

Kennismaking en aanname

Normaal wordt een jongere vaak bij ons aangemeld door de gemeente of door een onderwijs(zorg) consulent die in kan schatten of onze plek passend gaat zijn voor een jongere en de jongere voor onze plek. De onderwijs(zorg) consulent draagt de zorg voor de belangen van het kind en het gezin en onderzoekt en ondersteunt een plaatsing (met jongere, gezin, gemeente en leerplicht).

Wat wij nog nodig hebben voordat een jongere met de kennismakingsperiode kan beginnen, is:

  • contact met de leerplicht over een eventuele vrijstelling, of een constructie waardoor een jongere bij ons kan zijn (omdat wij geen school, maar een zorgplek zijn). Normaal zitten wij bij de MDO’s waarbij de leerplichtambtenaar aanwezig is en is er op die manier contact;
  • een akkoord van de gemeente (CJG) voor de aanvraag voor beschikking:  8 dagdelen dagbesteding medium care en 4 uur individuele begeleiding
  • Ook ontvangen wij graag de contactgegevens van de leerplichtambtenaar om te weten hoe de vrijstelling van leerplicht formeel is geregeld. Hij/zij mag ook met ons hierover contact opnemen.

Als dit rond is, stelt het team een rooster op voor de kennismakingsperiode.

Een integratie binnen de Ponderosa is een uitdagende beweging. Met name voor jongeren die reeds ervaring binnen het reguliere onderwijs hebben, kan de stap een enorme impact hebben. Daarom is het belangrijk dat de jongere de uitgesproken wens heeft om onderdeel van deze plek te worden. Daarnaast is het belangrijk dat de ouders/verzorgers zich kunnen verbinden met het gedachtegoed.

Een eerste kennismaking vindt plaats middels een bezoek aan de Ponderosa. De ouders/verzorgers kunnen rondkijken en er vindt een uitwisseling plaats van vragen, beelden en informatie. Daarna kan de jongere, eventueel met een ouder of een andere betrokkene komen rondkijken en vindt er een uitwisseling plaats van vragen, beelden en informatie. Bij interesse  bespreken de begeleiders in het team of het zinvol is om verder te gaan met de kennismaking. Vervolgens kan de jongere 1 of 2 dagen komen kennismaken; hij/zij kan dan de plek in bedrijf ervaren en de groep leren kennen.

Wanneer de wederzijdse ervaringen positief zijn, kan het intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de biografie van de jongere en de vraag of de Ponderosa een passende omgeving kan zijn voor een veerkrachtige ontplooiing. Indien nodig en altijd in overleg, worden gesprekken gevoerd met andere betrokkenen (leerplicht, onderwijsconsulent, zorginstanties, arts, o.a.). Intussen wordt met de ouders en instanties onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de bekostiging te realiseren. Dit traject kan enige tijd in beslag nemen.

Op basis van positieve ervaringen met betrekking tot wensen en mogelijkheden, kan de jongere intensiever komen kennismaken. Dit houdt in dat de jongere gedurende 2 tot 4  weken minimaal  2 dagen per week meedraait op de Ponderosa. Deze dagen worden op basis van het dagtarief verrekend. Na deze periode volgt een gesprek met de ouders/verzorgers, de jongere en het team. Wanneer er besloten wordt tot voortgang van de aanwezigheid van de jongere, is de jongere onderdeel van de Ponderosa.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie bespreken we of de jongere en de groep bij elkaar passen, of het team de jongere kan begeleiden in zijn/haar leer –en zorgvraag en of er ondersteuning is vanuit het gezinssysteem voor de Ponderosa. Als de jongere kan beginnen op de Ponderosa formuleren we dan ook gezamenlijk de leer- en zorgvraag.