Menu Sluiten

Leren voor Duurzaamheid

Op organische wijze cultiveren de mensen van de Ponderosa de fundamentele beginselen van het zorg dragen voor elkaar en voor alle levensvormen. De gemeenschap  bevordert duurzaamheid door het ondersteunen van alle leden bij de realisatie van hun volledige fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele potentieel.

Permacultuur als ontwerpsysteem vindt haar wortels in ecologische principes. De vraag is hoe mensen zich vanaf jonge leeftijd deze principes eigen maken. Hoe bewegen kinderen van een gevoelsmatig bewustzijn van de natuurlijke wereld naar een meer conceptueel begrip van natuurlijke cycli, energiestromen en onderlinge verwevenheid? Hoe creëren we een leeromgeving waar leren voor duurzaamheid een natuurlijke consequentie van die omgeving is? Hoe manifesteert zich het podium waarop levenondersteunende processen en patronen beleefd en doorleefd worden? Hoe onderscheiden en verbinden we het individuele en collectieve ritme van de ‘spelers’? Kunnen we de Ponderosa beschouwen als een ecosysteem op basis waarvan een natuurlijke leergemeenschap zich ontwikkelt?

De Ponderosa als ecosysteem participeert in de grote cycli van materie en energiestromen en is genesteld in grotere ecosystemen. Ze wordt bestuurd door de wetten van de fysica en thermodynamica. Middelen en hulpbronnen worden getransformeerd, opgenomen, hergebruikt en/of afgevoerd naar andere systemen. Er wordt geleefd met de seizoenscycli. De leden van de gemeenschap bewegen zich in meer of mindere mate binnen het grondgebied; anderen migreren. De Ponderosa is georganiseerd als een onderling afhankelijk web van relaties. Ideeën en informatie functioneren als energie in een natuurlijk ecosysteem, het systeem beïnvloedend en veranderend middels complexe terugkoppelingslussen. Leer-ecosystemen co-evolueren met alle levende wezens, terwijl nieuwe patronen ontstaan door verrassende niet-lineaire processen die slechts gedeeltelijk bestuurbaar zijn.