Menu Sluiten

Missie en Visie

Missie

Het ontwerpen en realiseren van ecologisch geïnspireerde projecten en programma’s op het raakvlak van zorg en onderwijs, kunst en wetenschap, ambacht en nieuwe technologie.

Visie

We beogen een systemische en op waarden gebaseerde benadering op leven en ontwikkeling.  Processen komen voort uit de mobilisatie van lokale hulpmiddelen en worden gevoed door ecologische principes. Het toepassen van deze principes vraagt om systeemdenken, oftewel: denken in termen van relaties, patronen, processen, kwaliteiten, verbondenheid, context, chaos en complexiteit.  Elke vorm van leven – een cel, een organisme, een ecosysteem, de aarde –  is onderdeel van een groter patroon, dat in zijn relaties en ontwikkeling herkenbare eigenschappen en organisatieprincipes vertoont. Het begrijpen van deze fundamentele organisatieprincipes van ecologische gemeenschappen en in staat zijn deze te belichamen in het dagelijks leven, vormt onze essentiële inspiratie.