Menu Sluiten

Ondernemerschap

Als een onderneming in jezelf bekijken wij de drive om je talent te ontwikkelen en aan de gang te gaan. Wat wil je? Wat heb je daarvoor nodig? Wat wil je daar mee bereiken? Met deze vragen proberen we de jongeren te inspireren de dingen waarmee ze bezig zijn te verdiepen en steeds zelfstandigere keuzes te maken. Tegelijkertijd willen wij laten zien dat wij hun talent zien en hun interesses accepteren en waarderen. Het delen van hun ambities, plezier en visie maar ook struikelstenen, vraagstukken en angsten zien wij als belangrijke stap naar stabiliteit en zelfrespect die wij ieder mens toewensen. Vanuit de wisselwerking tussen eigenheid van de persoon en de reactie en vraag van de omgeving kunnen stappen gezet worden naar verbinding en vertrouwen.

Ondernemerschap levert in die zin altijd iets op. Wij denken dat bezigheid de kern van ontwikkeling is met twee fases: de onderzoekende, uitvoerende stap en de reflecterende,verwerkende rust. Beide fases zijn even belangrijk en aan elkaar verplicht. Het verwijt dat mensen zich maken wanneer ze zich ineffectief bezig vinden is daarom te ontkrachten door het de aanloop naar de uitvoerende stap te noemen en zo te accepteren. Er is uiteindelijk moed en vertrouwen nodig om deze stap te nemen en dat is de kerntaak die wij op de Ponderosa wil uitvoeren: vertrouwen geven en moed aanwakkeren.

Wij waarderen daarom ook de visie van het beroemde Institute of Advanced Study in Princeton waarin staat dat ‘het instituut het op nieuwsgierigheid gebaseerde streven naar kennis mogelijk moet maken, zonder uitzicht op het onmiddellijke nut ervan of de verwachting om vooraf bepaalde doelen te bereiken.’ Beroemdheden als Albert Einstein hebben daar een vrijhaven gevonden. De investering in de nieuwsgierigheid van mensen zonder een verwachting daarmee gepaard te laten gaan schijnt uiteindelijk juist tot waardevolle resultaten te leiden. Inmiddels wordt het instituut trouwens geleid door de Nederlander Robbert Dijkgraaf.