Menu Sluiten

Onderwijsbegeleiding

De leerbegeleiding op de Ponderosa is gebaseerd op dynamische waarden in plaats van gestandaardiseerde resultaten. Zodra een jongere voldoende aangekomen is op de Ponderosa, komt vaak de vraag naar onderwijs weer naar boven. Op basis van de diepgaande relatie van de jongere met de gemeenschap is reeds een helder beeld ontstaan van hoe deze jongere leert, wat de angsten en blokkades zijn en welke de behoeftes, talenten en mogelijkheden.

De leerondersteuning gaat over het creëren van bewustzijn op denk- en handelingsniveau van keuzes, leerplannen en de consequenties daarvan. De jongeren leren met eigen stem te spreken, zelf leerdoelen te formuleren en hun eigen verhaal te schrijven en vertellen.

De begeleiding is uniek voor elke jongere. De verschillende leergebieden en vakken worden aangeboden en ondersteund door middel van begeleiding bij zelfstudie, groepsstudie en/of projectmatig leren en onderzoek. Het volledige scala aan leerbare intelligenties komen hierbij aan bod en worden gevoed door de dynamische omgeving.

Alle fenomenen binnen de gemeenschap worden aangeboord als verrijkte leerbronnen en vertaald naar reële leerervaringen. Reflectie, verdieping en duurzame verinnerlijking vinden plaats conform de behoefte en manier van de leer-ling.

Het levend leren vindt eveneens plaats in de ateliers en werkplaatsen waar onder begeleiding aan een project gewerkt kan worden.

Regelmatig vinden er ook grotere evenementen op de Ponderosa plaats waar de jongeren als groep en altijd op basis van eigen keuze en inbreng aan meewerken. De ervaring heeft geleerd dat deze gebeurtenissen krachtige leerervaringen zijn en van grote waarde voor de ontwikkeling van onze jongeren.

Belangrijk is dat iedereen beseft dat we met elkaar een leergemeenschap vormen. Leren gebeurt vanuit, en op basis van, een natuurlijk geheel aan processen die in de leergemeenschap, in de minimaatschappij, plaatsvinden. Je werkt samen, je zorgt voor jezelf en voor elkaar.

Voor jongeren die willen uitstromen naar vervolgonderwijs bieden we begeleiding bij het halen van een diploma via staatsexamens, VAVO, IVIO en/of, wanneer geëigend, in samenwerking met het reguliere onderwijs. Inmiddels hebben verscheidene jongeren via staatsexamens hun diploma behaald, zijn er jongeren het reguliere onderwijssysteem (weer) ingestroomd en zijn er enkelen middels een toelatingsexamen doorgestroomd naar een vervolgopleiding.

Honderd vragen worden beantwoord…

  …in 100 talen.