Menu Sluiten

Portugal trajecten

Het Portugal traject is voor jongeren van 13 tot 25 jaar, die het gevoel hebben stil te staan en vast te zitten in vaak onnatuurlijke patronen en hardnekkige overlevingsmechanismes. Vaak vertonen zij de neiging om zich af te sluiten van de omgeving en maatschappij.

De nieuwe omgeving en nieuwe manier van omgang en interactie maakt dat de jongere de kans krijgt om authentieke waarden en mogelijkheden te ontdekken. De focus ligt op het doorbreken van blokkades en bestaande patronen en het aanleren van nieuwe functionele patronen, passend bij de levensfase.

In het kort

Je verblijft op een boerderij in Portugal, in de bergen en aan een rivier. De plek is wild en nodigt uit tot verbinding en verandering. Op natuurlijke wijze neem je deel aan het dagelijks leven op de boerderij en help je op jouw manier mee aan het leven en verzorgen van de plek. Dit voorziet in een nieuw referentiekader; een kader dat uniek, eigenzinnig en onconventioneel is.

Je komt los van je dagelijkse omgeving en komt terecht in een volkomen nieuwe en voor jou unieke wereld. Door de nieuwe manier van leven, krijg je de kans om je op een andere manier met de wereld, met anderen en uiteindelijk met jezelf te verbinden.     

De trajecten zijn net zo eigenzinnig als jij zelf bent en worden ingevuld in overeenstemming met jouw vragen en behoeftes. 

Voor wie?

Jongeren die anders denken/anders leren als gevolg van een hoge intelligentie veelal gepaard gaand met hoog sensitiviteit en creatieve begaafdheid. Het zijn  jongeren, die door een eigen manier van denken en doen, moeilijk passen in een statische samenleving gebaseerd op gestandaardiseerde verwachtingen en resultaten.

Met hun eigen en unieke geluid, zijn het jongeren die gedijen binnen een dynamische omgeving met natuurlijke, niet-opgelegde ritmes en structuren. Een omgeving die wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, nuance, imperfectie, diversiteit, onvoorspelbaarheid en complexiteit, op basis waarvan deze jongeren kunnen ontdekken hoe ze hun waarden kunnen transformeren in betekenisvolle zelf identificerende routes en projecten.

Quinta Dionísio in Trinta

De Quinta Dionísio is een verwilderde boerderij van 2 Ha, direct gelegen aan de rivier de Mondego in het prachtige Serra da Estrela gebergte. Vroeger was de boerderij van de molenaar die er rogge maalde in de watermolen en per ezel naar het hooggelegen dorp bracht. Jaren later fungeerde de boerderij als artistieke zorg-leerplek voor jongeren en werd het een gemeenschapsplek waar mensen thuiskwamen in de natuur. De boerderij behoort tot Trinta, een heerlijk dorp van 300 inwoners waar traditie en innovatie hand in hand zorgen voor een ongedwongen en innemende sfeer.

Inhoud traject

De jongere neemt actief deel aan het leven op een boerderij in de bergen van Portugal. De community bestaat uit de jongeren, internationale vrijwilligers, zorgbegeleiders en workshopbegeleiders. Per traject kunnen we tussen 2 en 4 jongeren herbergen.

Als jongere participeer je in de verschillende dagelijkse activiteiten op het gebied van huishouden, onderhoud, landschapsontwikkeling en voedselteelt.

Daarnaast is er een continu workshop programma op het gebied van kunst, organisch bouwen, permacultuur, kruiden- en voedselverwerking en sociaal ondernemerschap.

Tot slot omvat het traject een podium voor persoonlijke ontwikkeling: spiegeling en ondersteuning van persoonlijke en interpersoonlijke issues d.m.v. gesprekken en exercities op het gebied van mindfulness, lichaamswerk en spel.

Eigen podium, eigen kompas

De jongeren ervaren dat het mogelijk is om een andere betekenis aan hun omgeving en de veronderstelde samenleving te kunnen geven. Ze krijgen tools aangereikt om met hun hoofd, hart en handen bij te dragen aan het vormen van die andere betekenis, en om die te transformeren in nieuwe/andere levensdoelen. Vanuit een zelf opgebouwd creatief podium leren ze om hun eigen ritme en kompas te volgen.

Aanwakkeren van intrinsieke motivatie leidt tot zelfregie en verantwoordelijkheid. Het geïnspireerd worden tot autonoom denken en handelen leidt tot een verhoogde zelfredzaamheid. Het leren bijdragen aan de gemeenschap (de groep) en de plek leidt tot een bewustwording op collectieve verantwoordelijkheid. Samen leidt dit tot veerkracht, d.w.z. vanuit eigen regie, consistentie en flexibiliteit kunnen ontdekken, leren, experimenteren en ontwikkelen. 

Duur van het traject

Voor nu bieden we trajecten van 5 weken ofwel 35 dagen aan. We hebben ervaren dat een verblijf in het Portugese leven dermate intens en verbindend kan zijn, dat een jongere na deze periode de beweging naar huis kan gaan maken.

Een vervolgtraject en/of een duurzame verbinding aan het project in Portugal behoren tot de mogelijkheden.

Individueel versus gemeenschappelijk

De jongere is onderdeel van de plek en de groep, leert daarvoor te zorgen en ervaart  dat de plek en de groep voor hem/haar als persoon zorgt. Dit proces is wederkerig en vanzelfsprekend. Op die manier worden de voorwaarden geschapen voor het individuele traject.

Het begrijpen en accepteren van de waarden en de dynamiek van het collectieve leven is een belangrijk onderdeel. De jongere wordt organisch aangesproken op verantwoordelijkheid en ontwikkeld daardoor eigenwaarde en vertrouwen. Dit leidt tot verandering.

Begeleiding

Het Portugal team bestaat uit zorgbegeleiders, kunstenaars én deskundigen op het gebied van ecologisch bouwen en duurzaam landgebruik; allen hebben ruime ervaring met jongerenwerk. De jongere heeft een persoonlijke begeleider die eindverantwoordelijk is. Samen met het systeem en de jongere wordt door deze begeleider het doelenplan en het traject uitgestippeld. De begeleider ondersteunt het ontwikkelingspad van de jongere en stemt af met het team. De begeleider is eveneens verantwoordelijk voor het contact en afstemming met het thuissysteem en voor de nazorg.  

smart

Financiering

Het merendeel van de jongeren volgt reeds een hulptraject binnen de Jeugdwet of WMO – middels een PGB of Zorg in Natura. Het Portugal traject is veelal een broodnodige aanvulling / katalysator. Voor deelname is een aparte beschikking nodig.

En dan weer terug naar huis

Een nieuw verhaal binnen de oude context…

Ondersteuning bij het terugkeer naar huis en in de periode daarna is belangrijk. De jongere komt uit een vertraagde tijd waarin hard is gewerkt aan innerlijke processen en er een belangrijk narratief is toegevoegd aan zijn/haar leven.

De zorgbegeleider is in deze tijd een essentiële aanwezige in het leven van de jongere in het spiegelen van de ervaringen, processen en veranderingen. Het Portugal verhaal moet gestalte krijgen binnen de systemische context. De veranderingen worden ingebed in een functionele omgeving om zodoende bestendigd te worden.

De jongere wordt hierbij ook geholpen met het voortbouwen op het leven in Portugal en het onderhouden van belangrijke connecties.