Menu Sluiten

Programma

Ons zorg-onderwijs programma wordt gedurende 4 dagen per week aangeboden. Het programma is voor de leeftijd tussen 13 en 23 jaar.

Kortdurende trajecten, cursussen, workshops, speciale projecten en evenementen worden het hele jaar door georganiseerd.

Het programma bestaat uit:

  • Dagbesteding – ritmische (dagelijkse) bezigheden en activiteiten: spel, beweging, gesprek/ inspiratiebijeenkomsten, voedselproductie- en verwerking, koken en catering, huishouding, dierverzorging, uitvoerende kunst, beeldende kunst, ambacht beoefening.
  • Individuele begeleiding: gesprekken en coaching, 1-op-1 (activiteiten)begeleiding, externe hulpverlening (i.s.m. zorggroep).
  • Onderwijsbegeleiding: leer- en studiebegeleiding (i.s.m. onderwijsgroep), vormgeving eigen leerproces, in-en-ontspanning, concentratietraining, ontwikkeling en differentiatie leervermogen, loopbaanbegeleiding, intervisie, projectonderwijs, onderzoek en verdieping (verfijning), (staats-)examenbegeleiding, stage en werkervaring.
  • Ondernemerschap: begeleiding bij het zelfstandig starten van een ondernemend initiatief – in samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven
  • Occasionele activiteiten: workshops, projecten, feesten, festivals, thematische bijeenkomsten, lezingen en presentaties, excursies, reizen.

Groepsactiviteiten versus individuele trajecten

Op de Ponderosa doorloopt elke jongere in principe een individueel traject vanaf binnenkomst tot uitstroming.  Deelname aan groepsactiviteiten is dienstbaar aan dit persoonlijke traject.

Begeleiding en mentorschap

De begeleiders van de Ponderosa zijn door ervaring getraind in het ontwerpen en regisseren van creatieprocessen. Empathische observatie, loslaten, organisch laten ontstaan en verbinden zijn hierbij de sleutels tot ontwaken, inspireren en in beweging komen.

Elke jongere kiest een mentor die zijn/haar ontwikkeling duurzaam en in wederzijds vertrouwen ondersteunt. In samenspraak met de coördinator verzorgt de mentor eveneens de communicatie met het (thuis)systeem van de jongere.